top of page
Aard en doelstelling van CIRINT.NET
 

CIRINT.NET is ontstaan en gegroeid als een samenwerking tussen regionale en nationale overheden, waarbij is deelgenomen vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De doelstellingen die de deelnemers nastreven zijn:

  • Het verzamelen en delen van kennis en inzichten over toekomstige kansen en risico’s voor de vitale infrastructuur;

  • Het verzamelen en uitwisselen van best practices voor het verbeteren van bestaande manieren van werken door vitale infrapartners;

  • Het vergemakkelijken van informatieverzamelen en -delen via CIRINT.NET. CIRINT.NET is opgezet als een netwerk van overheden, kennisinstituten, zakenpartners en  private organisaties en bedrijven. In dit netwerk kan kennis over een breed scala aan onderwerpen makkelijk en laagdrempelig gedeeld worden

  • Het stimuleren van de professionele ontwikkeling van grensoverschrijdende werkwijzen van vitale infrapartners door samenwerking met internationale partners.

 

CIRINT.NET is een vrijwillig samenwerkingsverband. We zien onszelf als een netwerk van mensen en hun organisaties. In ons netwerk delen we bruikbare kennis en vergroten daarmee de effectiviteit van organisaties werkzaam in de vitale infrastructuur.

We bieden daarvoor een makkelijk toegankelijk platform waarop mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van alle aspecten van de bescherming van de vitale infrastructuur elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en kennis kunnen delen.

ABOUT

Have any questions? Contact us

Contact us by phone, email or via our Social Media channels.

bottom of page